Natuur op ons bedrijf

Houtwal

grote soortenrijkdom aan planten

Stokrozen

bloeien erg lang

Ruigtestrook, ideale plek voor egels en kleine

gewerfde dieren

Kruidenstrook

trekt veel insekten aan