Werk en stage

Voor groententeelt hebben we 1,8ha land tot onze beschikking. Dit is ingedeeld in vijf vakken. De volgende gewassen wisselen ieder jaar van plaats: vruchtgewassen, bladgewassen, wortelgewassen en koolgewassen. Eén vak gebruiken we voor de teelt van luzerne, de grond in dat vak krijgt dan een jaar rust. De luzerne zelf gebruiken we als maaimeststof, een gedeelte ervan gebruiken we om composthoop mee te maken.

Omdat we onze produkten rechtstreeks aan consumenten afzetten hebben we het hele jaar door van veel soorten groenten (ongeveer 55 op jaarbasis) steeds een beetje nodig. Dit maakt dat op ons bedrijf erg veel handwerk gedaan moet worden, zoals planten, zaaien, schoffelen, wieden en oogsten.

Bij ons werken vrijwilligers, stagiairs, scholieren, ouderen en (huis)vrouwen.

Voor stagiairs biedt ons bedrijf de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de hele keten van primaire produktie tot aan de afzet. Dus van teeltplanning, planten, zaaien, biologische gewasverzorging, oogsten, verkoopklaar maken, verkoop tot aan de bijbehorende administratieve zaken. En het opzetten van een fikse composthoop!

Stagiairs die het tuindersvak echt willen leren kunnen bij ons naast het handwerk ervaring opdoen met mechanisatie, zoals tractor rijden, machinaal spitten, werken met frees, wiedeg en maaier. Ook kan bij ons geleerd worden hoe op kleinschalige wijze biodynamische leghennen gehouden kunnen worden.

Behalve een consumentenkring bedrijf (eigen afzet aan een groep consumenten) zijn wij ook een familiebedrijf. Dit betekent dat mensen die bij ons werken voor een stukje deelnemen aan ons gezinsleven, door bijvoorbeeld koffiedrinken en maaltijden.