Zorgboerderij

Als deel van ons boerenbedrijf is een zorgtak opgenomen. Een zorgboerderij van het type waar de productie voorop staat en waar zorg is toegevoegd. Wij vinden het zinvol en fijn om op onze boederij ruimte te bieden aan ouderen, jongeren, langdurig werklozen, mensen die tijdelijk het normale leven niet aankunnen en mensen met een verstandelijke beperking. Wij willen deze mensen gedurende de dag graag in de huiselijke sfeer van ons familiebedrijf opnemen en laten meehelpen met al het werk dat moet gebeuren.

Voorbeelden van het werk dat gedaan kan worden zijn: helpen op het land waar de groenten staan bij het planten, onkruid wieden en oogsten, helpen in de huishouding, stikkeren van potjes en eierendoosjes, groentetassen helpen inpakken, allerlei verschillend werk rond de boerderij zoals het netjes houden van de straat en schoonspoelen van lege kratten.